پست مهمان

قبل از درج پست مهمان به نکات زیر توجه داشته باشید :

از کپی/ پییست مطالب سایت خود در این صفحه جدا خودداری کنید. درصورت مشاهده ترتیب اثر داده نخواهد شد

نوشتن مطالب بی ارزش و یا تکراری ممنوع

نوشتن مطالبی که فقط جنبه تبلیغاتی و معرفی محصول ، سایت ، شرکت و خدمات و … را داشته باشد ممنوع بوده و ترتیب اثر داده نخواهد شد.

در متن مقاله خودبه هیچ عنوان اطلاعات تماس شامل شماره تلفن ، ایمیل ، تلگرام و … قرار ندهید

پست مهمان

مرحله 1 از 3 - مطالعه قوانین

33%