مقالات این دسته

فعالیت های هنری

تاثیر موسیقی و شعر بر همدیگر

موسیقی و شعر از زمان های قدیم با یکدیگر همراه بوده اند و در کاکتوس موزیک نقش جدا نشدنی موسیقی و شعر مورد بررسی قرار گرفته است . هرچه فن موسیقی رشد کند، نیازش به شعر کمتر می شود تا وقتی که بتواند بی کمک آن از عهده بیان منظوری برآید ولی…
ادامه مطلب ...